Dermatoskopia / Vyšetrenie znamienok

Dermatoskopia sa používa hlavne na hodnotenie pigmentových kožných lézií. Táto technika je užitočná pre dermatológov pri rozlišovaní benígnych od malígnych lézií, najmä pri diagnostike melanómu.

Dermoskopia vyžaduje kvalitnú zväčšovaciu šošovku a výkonný osvetľovací systém (dermatoskop). To umožňuje vyšetrenie kožných štruktúr a vzorov.

Vyšetrenie je ideálne absolvovať po lete, keď už pokožka nie je čerstvo opálená. Odporúčajú sa pravidelné kontroly, raz ročne, v prípade spozorovanej zmeny ihneď.

Jednoduchým spôsobom, ako si zapamätať spoločné charakteristiky melanómu, je myslieť v abecednom poradí – ABCDE melanómu. ABCDE znamená asymetriu, okraj, farbu, priemer a vývoj v čase. Toto sú charakteristiky poškodenia kože, ktoré lekár hľadá pri diagnostike a klasifikácii melanómu. Asymetria – Melanóm je často asymetrický, čo znamená, že tvar nie je jednotný. Hranica – Melanóm má často hranice, ktoré nie sú dobre definované alebo majú nepravidelný tvar. Farba – Melanóm má často viac ako jednu farbu alebo odtieň. Priemer – Melanóm býva zvyčajne väčší ako 6 mm v priemere. Evolúcia – Melanóm často mení vlastnosti, ako je veľkosť, tvar alebo farba. Ak spozorujete niektorý z ABCDE znakov melanómu, ihneď sa objednajte na vyšetrenie dermatológom. Odporúčame vykonávať pravidelné kontroly pokožky aj doma.

Informácie o procedúre