Trichotilománia

Hair-pulling disorder - nutkavé vytrhávanie si vlasov

Trichotilománia je psychické ochorenie, ktoré sa prejavuje neodolateľným nutkaním jedinca vytrhávať si ochlpenie z pokožky hlavy, obočia, mihalníc  alebo iných oblastí tela. Takto namáhaná pokožka je okrem podráždenia zbavená aj vlasovej pokrývky, čo sa prejavuje vznikom plešín, oblastí bez ochlpenia, ktoré sú neestetické, ovplyvňujú psychiku jedinca a môžu narúšať sociálne alebo pracovné fungovanie. Niektorí postihnutí jedinci  trichotilomániou majú tendenciu vytrhnuté vlasy žuť a prehĺtať. Tento stav sa nazýva trichophagia (trichofágia).

Trichotilománia sa najčastejšie objavuje u dospievajúcich jedincov a spravidla u žien medzi 10-13 vekom života ale môžu ňou trpieť aj muži. Medzi najčastejšie miesta, na ktoré jedinci sústreďujú svoju pozornosť, patrí temeno hlavy a predná časť ovlasenej časti pokožky (v okolí čela).V prípade dospelých žien sa často prejavuje ponechaním úzkeho pruhu vlasov po okrajoch hlavy. Príčina trichotilománie je nejasná. Pravdepodobne vyplýva z kombinácie genetických a environmentálnych faktorov. Rizikové faktory sú: rodinná anamnéza a vek (trichotilománia sa zvyčajne rozvíja vo veku od 10 do 13 rokov a neskôr predstavuje celoživotný problém). Častejšie postihuje ženy. Ľudia postihnutí trichotilomániou môžu trpieť aj inými poruchami, ako je depresia, úzkosť alebo obsedantno-kompulzívna porucha. Trichotilomániu môžu spôsobiť i veľmi stresujúce situácie alebo udalosti. Pacienti môžu mať nízke sebavedomie a depresiu. Poškodenie pokožky tiež môže spôsobiť zjazvenie, prispieť k infekcii a trvale ovplyvniť rast vlasov.

Diagnostika

Základom je podrobný odber anamnézy, vizuálne posúdenie klinického obrazu, trakčný test a trichologické vyšetrenie- trichogram. Častokrát  býva klinicky obraz u pacienta s  trichotilomániou skresľujúci  a na prvý pohľad môže evokovať obraz trakčnej alopécie alebo alopecia areata. Sám pacient si ochorenie často neuvedomuje alebo udáva, že nekoná vedome. V prípade trichologického vyšetrenia a stanovenia trichogramu sa využíva digitálna analýza rastového cyklu vlasov alebo analýza vlasového korienka, skúmajúca vlasy v jednotlivých štádiách ich rastu. Prístroj si všíma predovšetkým chorobné zmeny a vzájomný pomer rastových fáz vlasov v jednotlivých častiach hlavy. Zdravý človek by ich mal mať 80 a viac percent v anagénnej (rastovej) fáze a zvyšok v telogénnej (vypadávajúcej) fáze. Pri trichotilománii sa v trichograme telogénne vlasy nenachádzajú.

Liečba

Liečba trichotilománie je obmedzená. Využíva sa behaviorálna terapia a kognitívna terapia. Lieky, ktoré pomáhajú pri iných poruchách duševného zdravia, ako je depresia a úzkosť, môžu byť dôležitou súčasťou liečby trichotilománie. Preto sa pri liečbe často využívajú antidepresíva.

Liečba alopetických ložísk v prípade, že nedošlo k trvalému vytrhnutiu vlasov alebo ochlpenia je celkom úspešná. Využívajú sa vo väčšine prípadov vlasové mezoterapie, domáca konzervatívna terapia vo forme vitaminoterapie, lokálnych toník na podporu rastu vlasov. V prípade  erytému pokožky prechodne aj lokálne kortikosteroidy. V prípade trvalé deštrukčného poškodenia folikulu je možnosťou liečby aj samotná transplantácia vlasov.