Transplatácia obočia

Obočie je veľmi dôležitou črtou tváre, ktorá definuje náš vzhľad a výzor. V mnohých ohľadoch je obočie pre celkový vzhľad dôležitejšie ako vlasy. Na rozdiel od straty vlasov na hlave, sa strata obočia nepovažuje za prirodzený proces, a preto je kozmeticky a esteticky neprijateľná.  Upravené a pekné obočie je dnes neodmysliteľnou súčasťou každej ženy a nie neobvykle už aj mužov.

 

Obočie môžeme stratiť z rôznych dôvodov. K najčastejším patria problémy štítnej žľazy, rôzne systémové ochorenia, alopecia areata et alopecia totalis et universalis, popáleniny, úrazy, tetovanie, infekcie, opakované vytrhávanie, vrodená neschopnosť rastu obočia alebo genetická predispozícia obočia časom sa stenčovať alebo úplne zmiznúť. 

Transplantácia obočia je minimálne invazívny zákrok prebiehajúci v lokálnom znecitlivení. Jedná sa o autológnu transplantáciu vlasov, kedy sa pri transplantácii používajú telu vlastné folikulárnej jednotky. Najčastejšie sa odoberajú vlasy z oblasti okcipitálnej, kde sú štruktúrou  pomerne hrubé, dlhé folikulárne jednotky  alebo z oblasti spánkovej a zátylku kde sú naopak jemnejšie a geneticky kratšie. Každá  folikulárna jednotka sa vkladá jednotlivo, pričom je potrebné venovať veľkú pozornosť jej umiestneniu a prirodzenému smeru rastu. Dôležité je aj implantovanie tzv.  jednofolikulárnych štepov tzv. mikroštepov. Týmto spôsobom sa dosiahne čo najprirodzenejší vzhľad. Avšak, nakoľko obočie má určité špecifické vlastnosti, samotná transplantácia obočia sa líši od transplantácie vlasov v niekoľkých smeroch. 

Anatómia a fyziológia obočia

Smer rastu chĺpkov obočia sa v rôznych častiach obočia významne mení.

Ďalšou charakteristickou črtou obočia je, že chĺpky vyrastajú z folikulu pod veľmi ostrým uhlom, takže rastú takmer súbežne s povrchom kože. 

Nezanedbateľný je aj veľmi krátky cyklus rastu chĺpkov obočia. To znamená, že chĺpky v obočí budú v rastovej fáze (anagén) len asi 4 mesiace, kým vstúpia do pokojovej fázy (telogén) a nakoniec vypadnú. Naproti tomu vlasy na hlave majú fázu rastu podstatne dlhšiu. Tá môže trvať 3 až 7 rokov, čo umožňuje vlasom na hlave rásť oveľa dlhšie. 

Aj keď je transplantácia chĺpkov obočia bezpečná a kozmeticky elegantná procedúra, predtým ako sa ju rozhodnete podstúpiť, je potrebné zvážiť niekoľko vecí. Rovnako ako pri transplantácii vlasov do pokožky hlavy, vlasy transplantované do obočia budú naďalej rásť, a preto sa musia pravidelne upravovať a strihať, čo môže predstavovať určitý diskomfort. Okrem toho, končeky vlasov sú po strihaní hrubšie a nie tak jemné a prirodzené ako končeky nedotknutých chĺpkov obočia. 

Počas hojenia, majú všetky rany tendenciu stiahnuť sa. Keď sa miesta s novotranplantovaným obočím stiahnu, vlasy môžu mierne zmeniť orientáciu a smer rastu, čo niekedy vedie k nežiaducej elevácii ochlpenia obočia.

Na rozdiel od transplantácie vlasov, kde sa vlasy odoberú z inej časti pokožky hlavy a dokonale sa zhodujú, pri transplantácii obočia sa vlasy odoberú z inej časti tela, ako je obočie, a preto budú mať mierne odlišný vzhľad a rýchlosť rastu. Transplantované vlasy sa však pomaly začnú približovať rastovému vzoru a charakteristikám existujúcich chĺpkov v obočí – nikdy sa im však nemusia úplne vyrovnať.

Výsledný vzhľad transplantácie obočia sa dostaví približne do jedného roka od zákroku. Následne sa môže zvážiť dodatočná transplantácia. 

Počas tohto intervalu je možné obočie strihať a tvarovať ako si to situácia vyžaduje.