Transplantácia vlasov pre mužov

Vypadávanie vlasov postihuje takmer dve tretiny mužskej populácie do 35-teho roku života. Aj keď môže byť vypadávanie vlasov u mužov spoločensky prijateľné, dokonca očakávané, spoločenské normy nie sú také zhovievavé. Sme tu, aby sme Vám pomohli. Nielenže Vám môžeme pomôcť obnoviť to, čo ste stratili, ale sme hrdí na to, že poskytujeme tie najlepšie dostupné možnosti, liečby a procedúry.

Pre tých, ktorí nechcú ísť cestou vyholenej hlavy, je k dispozícii niekoľko možností, ako znovu získať alebo minimalizovať vypadávanie vlasov. Jednou z nich je transplantácia vlasov. 

Najčastejšie príčiny vypadávania vlasov:

NESTORY medical centre Vám ponúkame najmodernejšiu techniku transplantácie vlasov a to konkrétne automatizovanú FUE techniku pomocou prístroja Neograft 2.0.

Transplantácia vlasov je chirurgický ambulantný minimálne invazívny zákrok prebiehajúci v lokálnej anestézii. Nebýva bolestivý. Nepríjemná môže byť len fáza umŕtvenia odberovej a príjmovej plochy, samotný zákrok klient necíti. Pred samotným zákrokom Vám ponúkame osobnú bezplatnú konzultáciu. Ak ste časovo zaneprázdnený stačí nám poslať fotografie s krátkym popisom, prípadne sa vieme dohodnúť na online konzultácii. Všetkým klientom odporúčame podstúpiť aj trichologické vyšetrenie vlasov, kde okrem samotnej diagnostiky  a určenia presného typu alopécie, dostanete aj podrobne vypracovaný liečebný plán, zhodnotenia darcovskej plochy  pre eventuálne možné ďalšie kola transplantácie a určenia možného vývoja plešivosti podľa Norwoodovej škály.  Súčasťou predtransplantačnej prípravy je aj realizácia predoperačného vyšetrenia spočívajúceho v rozbore krvi.

Samotná transplantácia prebieha v našom  nádhernom zariadení s názvom NESTORY medical centre. Zážitok je taký pohodlný, že väčšina pacientov počas niekoľkých hodín strávených v centre pozerá filmy, číta knihy, počúva hudbu alebo spoločne preberáme rôzne témy života. Pre našich klientov sa snažíme vytvoriť maximálne pokojnú, priateľskú atmosféru a celkovú pohodu zo samotného zákroku.

Priebeh

  1. Odber folikulárných jednotiek z oblasti záhlavia a spánkových častí po predchadzajúcom opichu lokálnou anestézou prístrojom Neograft 2.0 so špecialným extrakčným nástavcom s možnosťou výberu priemeru ihly podľa hrúbky a štruktúry vlasov na základe výsledkov z trichologického vyšetrenia.
  2. Príprava lôžok k samotnej implantácii tzv. „dierkovanie“
  3. Implantácia folikulárnych jednotiek do vopred predpripravených lôžok špeciálnym nástavcom prístroja Neograft 2.0.

Možnosti liečby

V závislosti od vašich potrieb možno budete potrebovať viacero sedení. Typicky sa na jedno sedenie transplantuje 1 000 až 2 000  vlasových folikulov, čo trvá aj s prestávkou pre klienta na občerstvenie približne 6-8 hodín.

Nie každý muž je ideálnym kandidátom na transplantáciu vlasov.  Ak je Vaše vypadávanie vlasov rozsiahle a máte k dispozícii len veľmi málo vlasov v oblasti darcovskej plochy (donor area), ponúkneme Vám iné možnosti riešenia Vášho problému.  Najčastejšie ide o trichopigmentáciu tzv. hair tattoo.   Pri transplantácii vlasov u androgenetickej alopécie sa riadime tzv.  Norwoodovou stupnicou.  Norwoodova stupnica (alebo Hamilton-Norwoodova stupnice) je popredný klasifikačný systém, ktorý sa používa  k meraniu rozsahu mužskej plešivosti.