Jazviaca alopécia

Jazviace alopécie sú heterogénnou skupinou ochorení, pre ktoré je typická ireverzibilná deštrukcia vlasového folikulu s následným vznikom jazvy. Jazviace alopécie rozdeľujeme na primárne a sekundárne. Pri primárnych jazviacich alopéciách  dochádza k priamej deštrukcii  vlasového folikulu zápalom. Príčinou sekundárnych jazviacich alopécií môže byť fyzikálne poškodenie ako napríklad trauma, popáleniny, radiácia, infekcie, tumory, genodermatózy, granulomatózne, autoimunitné a iné chronické zápalové ochorenia.

 

Primárne jazviace alopécie:

Pri jazviacich alopéciách je často stanovenie diagnózy oneskorené pre subklinický nástup a pomalú progresiu ochorenia. Často nie je možné určiť začiatok ochorenia a stanovenie diagnózy môže byť sťažené v subakútnych, skorých alebo neskorých štádiách. Oneskoreným stanovením diagnózy dochádza k nezvratnému poškodeniu väčšieho počtu vlasových folikulov. Patogenéza a spúšťacie faktory primárnych jazviacich alopécií zostávajú vo veľkej miere neobjasnené.

Jazviace alopécie sú charakterizované protrahovaným priebehom a z hľadiska liečby je ťažké určiť účinnosť terapie, keďže často pretrváva alebo sa opakuje subakútna aktivita ochorenia. Hlavným cieľom liečby je zastavenie vypadávania vlasov a jazvovatenia, zredukovanie klinických znakov zápalu a v neposlednom rade zmiernenie subjektívnych ťažkostí pacienta. Pacientovi musí byť jasne vysvetlené, že opätovný rast vlasov na miestach so zánikom folikulov a v jazvovitom tkanive nie je možný.

Priebeh a diagnostika

Pri väčšine foriem jazvovej alopécie ( cicatricial alopecia)  sa objavia malé ložiská vypadnutých vlasov, ktoré sa môžu časom zväčšiť. V niektorých prípadoch je strata vlasov postupná, bez znateľných príznakov, a môže nepozorovane prebiehať dlhú dobu. Ložiská jazvovej alopécie obvykle vyzerajú trochu inak než tie pri alopécii areata v tom zmysle, že ich okraje vyzerajú „roztrhanejšie“. Ku zničeniu vlasového folikulu dochádza pod povrchom kože, takže na povrchu pokožky nemusí byť vidieť nič okrem nerovnomerného vypadávania vlasov. Postihnuté miesta môžu byť hladké a čisté, alebo môžu byť začervenané, šupinaté, svetlejšie alebo tmavšie než okolitá koža alebo na nich môžu byť pľuzgiere plné tekutiny alebo hnisu.

V prípade podozrenia na jazvovú alopéciu je na potvrdenie diagnózy a určenie konkrétnej formy jazvovej alopécie vykonaná jedna alebo viac biopsií kože. Odobratá je malá biopsia v priemere 2 – 4 mm, ktorá sa skúma pod mikroskopom patológom.

Jazvová alopécia takmer vždy “vyhorí”. Holé miesta sa prestanú rozširovať a akýkoľvek zápal, svrbenie, pálenie alebo bolesť zmizne.

Možnosti liečby

Liečba jazvovej alopécie závisí od toho, či sa jedná o primárnu alebo sekundárnu jazvovú alopéciu.

V prípade alopecie s primárnym zjazvením sú dobre definované chronické zápalové ochorenia pokožky hlavy, ktoré sú prístupné špecifickým terapiám, mikroskopicky rozlíšené na základe typu zápalu a typu prevažujúcich zápalových buniek. Presná diagnóza založená na histopatológii je teda predpokladom akejkoľvek racionálnej terapie.

Akonáhle dosiahla jazvová alopécia “vyhorený” stupeň tzv. end stage  a po dobu niekoľkých rokov nedošlo k ďalšiemu vypadávaniu vlasov, v tom prípade pre Vás máme dobrú správu pretože v tomto štádiu je možná transplantácia vlasov. V NESTORY medical centre sa práve špecializujeme na transplantáciu vlasov prístrojom Neograft v end-stage štádiu jazviacej alopécie a máme s tým vynikajúce výsledky.