FUE metóda transplantácie vlasov

Vlasy vždy zohrávali v imidži človeka pomerne zásadnú úlohu, naprieč kultúrami aj érami im bol pripisovaný symbolický význam: už od staroveku predstavovali dôležitý element osobnosti človeka, reprezentovali krásu, šarm a boli symbolom zvádzania. Hovorí sa, že vlasy sú korunou krásny.
Čo v prípade, ak ste o nich prišli alebo Vám vypadávajú? Ste na správnom mieste.
V NESTORY medical centre Vám ponúkame kompletnú škálu procedúr a vyšetrení, ktoré vyriešia Váš problém s vlasmi.

Jednou z nich je aj najmodernejšia technika transplantácie vlasov pomocou prístroja Neograft 2.0.

NeoGraft ® je priekopníkom a lídrom na trh. Jedná sa o jeden z prvých automatizovaných systémov FUE na svete. Revolučná automatizovaná extrakcia folikulárnych jednotiek (FUE) a implantačná technológia NeoGraft ® nezanecháva žiadne lineárne jazvy a je minimálne invazívna s rýchlym zotavením pacienta. Odstraňuje neefektívnosť bežných manuálnych nástrojov a postupov a zároveň umožňuje lekárom ponúkať transplantácie vlasov s konzistentnými klinickými výsledkami. 

„NeoGraft ® používame v našej praxi už viac ako 12 rokov ( PUNCH HAIR MATIC)  so skvelými klinickými výsledkami.

NeoGraft™ slúži na transplantáciu vlasov technikou FUE (Follicular Unit Extraction). Je to ručne ovládané chirurgické zariadenie, ktoré extrahuje folikulárne jednotky z darcovskej oblasti a implantuje ich do prijímacej oblasti prostredníctvom systému založenom na princípe tlaku a podtlaku vzduchu.
Vďaka tejto revolučnej a automatizovanej metóde nevznikajú v darcovskej oblasti žiadne lineárne jazvy. Metóda je minimálne invazívna a umožňuje rýchle zotavenie pacienta.

NeoGraft® eliminuje neefektívnosť bežných manuálnych nástrojov a umožňuje lekárom vykonávať transplantáciu vlasov so zaručenými klinickými výsledkami. NeoGraft® prináša vynikajúcu úspešnosť transplantácie a vysokú spokojnosť pacientov.

Transplantácia vlasov je chirurgický ambulantný minimálne invazívny zákrok prebiehajúci v lokálnej anestézii. Nebýva bolestivý. Nepríjemná môže byť len fáza umŕtvenia odberovej a príjmovej plochy, samotný zákrok klient necíti. Pred samotným zákrokom Vám ponúkame osobnú bezplatnú konzultáciu. Ak ste časovo zaneprázdnený stačí nám poslať fotografie s krátkym popisom, prípadne sa vieme dohodnúť na online konzultácii. Všetkým klientom odporúčame podstúpiť aj trichologické vyšetrenie vlasov, kde okrem samotnej diagnostiky  a určenia presného typu alopécie, dostanete aj podrobne vypracovaný liečebný plán, zhodnotenia darcovskej plochy  pre eventuálne možné ďalšie kola transplantácie a určenia možného vývoja plešivosti podľa Norwoodovej škály.  Súčasťou predtransplantačnej prípravy je aj realizácia predoperačného vyšetrenia spočívajúceho v rozbore krvi.

Samotná transplantácie prebieha v našom  nádhernom zariadení s názvom NESTORY medical centre. Zážitok je taký pohodlný, že väčšina pacientov počas niekoľkých hodín strávených v centre pozerá filmy, číta knihy, počúva hudbu alebo spoločne preberáme rôzne témy života. Pre našich klientov sa snažíme vytvoriť maximálne pokojnú, priateľskú atmosféru a celkovú pohodu zo samotného zákroku.

Priebeh

  • Odber folikulárnych jednotiek z oblasti záhlavia a spánkových častí po predchádzajúcom opichu lokálnou anestéziou prístrojom Neograft 2.0 so špeciálnym extrakčným nástavcom s možnosťou výberu priemeru ihly podľa hrúbky a štruktúry vlasov na základe výsledkov z trichologického vyšetrenia.
  • Príprava lôžok k samotnej implantácii tzv. „dierkovanie“.
  • Implantácia folikulárnych jednotiek do vopred predpripravených lôžok špeciálnym nástavcom prístroja Neograft 2.0.

Technológia schválená americkou asociáciou (FDA), HEALTH CANADA a európskou spoločnosťou CE.