Androgenetická alopécia

Androgenetická alopécia (AGA) patrí k najčastejším typom alopécií.  Jedná sa o nejazviaci typ alopécie. Je charakterizovaná progresívnou miniaturizáciou vlasových folikulov s jeho postupnou atrofiou a  s charakteristickou manifestáciou. Postihuje mužov aj ženy, všetkých vekových kategórii.

U mužov dochádza časom k úplnému vypadnutiu vlasov a u žien iba k čiastočnej plešivosti. Jej manifestácia zvyčajne začína medzi 30. – 40. rokom života a postihuje asi 30 – 50 % mužov vo veku 50 rokov a asi 80 % mužov nad 70 rokov života (2). Androgenetická alopécia sa u adolescentov vyskytuje zriedka medzi 13,5. – 15. rokom života. Pre nízke hladiny androgénov u adolescentných chlapcov sa pripisuje významný podiel genetickej predispozícii tohto ochorenia.

V patogenéze AGA sa uplatňujú dva dominantné faktory:

Z hľadiska genetiky sa jedná o polygénny typ dedičnosti. Plešatieť sa teda dá zdediť ako z matkinej tak aj otcovej strany. Často preskakuje kolená. Ak je pozitívna rodinná anamnéza ohľadom androgenetickej alopécie, predisponuje pacientov na skorší nástup a rýchlejší rozvoj AGA.

Najdôležitejším androgénom je testosterón. Testosterón sa pomocou enzýmu 5 alfa reduktázy mení na aktívnu formu testosterónu tzv. dihydrotestosterón (DHT). Enzým 5 alfa reduktáza je obsiahnutá v mazových žľazách vlasových folikulov. DHT sa viaže na androgénne receptory vlasových folikulov, ktoré aktivujú gény zodpovedné za redukciu matrix a dermálnej papily, čím časom dochádza k progresívnej miniaturizácii folikulov. Výsledkom miniaturizácie folikulov je tvorba tenších a slabo pigmentovaných vlasov. Zároveň dochádza ku skráteniu rastového cyklu vlasov, anagénna fáza sa skracuje, pričom telogénna fáza ostáva nezmenená.

Androgenetická alopécia u mužov (MAGA-male androgenetic alopecia)

Vlasové folikuly u väčšiny mužov začnú v určitom bode počas života muža reagovať na zvýšenú hladinu DHT v tele. U niekoho môže vypadávanie vlasov začať už vo veku 16 až 23 rokov. Tým šťastnejším začnú vlasy vypadávať vo veku 30 až 35 rokov. Niektorí muži však zaznamenajú vypadávanie vlasov až po 50-ke alebo aj oveľa neskôr. Rýchlosť vypadávania vlasov pri androgenetickej alopécii sa odvíja najmä od genetickej predispozície pre vypadávanie vlasov a od hladiny DHT vo vlasových folikuloch.

Androgenetická alopécia začína zvyčajne v oblasti kútov, neskôr sa línia posúva smerom dozadu, postupne sa vytvorí plešaté ložisko na vertexe hlavy a nakoniec zostáva plešina so zvyškom vlasov na bokoch hlavy, na záhlaví a nad ušami v tvare podkovy tzv. Hippokratova čiapka.

Vlasy, ktoré pokrývajú boky a zadnú dolnú časť hlavy (typický tvar podkovy) sú spravidla odolné voči pôsobeniu DHT počas celého života muža. Hovorí sa o tzv. androgenindipendentnej časti kapilíca.  Preto väčšina mužov v týchto miestach vlasy nestráca.
Najčastejší postup vypadávania vlasov u mužov znázorňuje Norwoodova stupnica.

Androgenetická alopécia u žien (FAGA - female androgenetic alopecia)

Ženské vlasové folikuly sú veľmi citlivé na zmeny hormonálnych hladín v tele. Podobne ako u mužov aj pri ženskej androgenetickej alopécii sa rýchlosť vypadávania vlasov odvíja najmä od genetickej predispozície pre vypadávanie vlasov a od hladiny DHT vo vlasových folikuloch. Spôsob a intenzita vypadávania vlasov sú vo veľkej miere dedičné ako z matkinej tak i z otcovej strany. Rýchlosť vypadávania vlasov sa stupňuje v závislosti na množstve DHT, ktoré ženské telo vyprodukuje. K zrýchleniu vypadávania vlasov môže prispieť aj nízka hladina enzýmu aromatáza v tele. Aromatáza je enzým zodpovedný za produkciu ženského pohlavného hormónu estradiol, ktorý tiež zabraňuje tvorbe DHT. 

U žien zvyčajne dochádza k celkovému preriedeniu vlasov hore na temene hlavy. Vlasy sa postupne stenčujú a vypadávajú až postupne začne cez vlasy presvitať pokožka. Vlasy po bokoch a vzadu na hlave nevypadnú a zachovávajú si svoju hustotu, hrúbku a kvalitu. Druhý typ vypadávania vlasov u žien začína vytvorením tenkej bezvlasej cestičky v strede hlavy. Cestička vypadaných vlasov vedie od čela cez stred hlavy dozadu až po oblasť vertexu. Táto cestička je spočiatku úzka a je ťažké ju odhaliť. Postupne sa však rozširuje do strán a na hlave tvorí jedno veľké bezvlasé miesto.

V  prípade, že u  žien dochádza k AGA tzv. mužského typu, čiže alopécia sa manifestuje vytváraním tzv. kútov a posunom frontálnej vlasovej línie, je nutné vylúčiť hormonálne aktívne tumory a androgenitálny syndróm. Na rozvoji AGA u mladých žien sa podieľa vrodená citlivosť vlasových folikulov na androgény. U žien v premenopauzálnom a postmenopauzálnom období sa na vzniku alopécie podieľa pokles estrogénov, ktorý fyziologicky v tomto období nastáva. Niekedy môže byť AGA prvým príznakom hyperandrogenémie u žien, čo býva často spojené s hirzutizmom a syndrómom polycystických ovárií. Súčasne sa u žien môže objaviť zhrubnutie hlasu a obezita. Najčastejší postup vypadávania vlasov u žien znázorňuje Ludwigova stupnica.

Možnosti liečby

Alopécie predstavujú veľmi závažný problém, ktorý síce pacienta neohrozuje na živote, ale výrazne znižuje jeho kvalitu života. V liečbe existuje množstvo terapeutických prostriedkov, ktoré nezabezpečujú absolútnu účinnosť. Diagnózu androgenetickej alopécie je nutné stanoviť čo najskôr, a ak sa dá, odhaliť jej príčinu. V liečebných schémach sa objavuje veľa liekov. Vo všeobecnosti však treba akúkoľvek terapiu nasadiť čo najskôr, aby sme minimalizovali progredujúcu stratu vlasov

V NESTORY medical centre Vám ponúkame: